Hedefimiz Ne?

İyilik Atölyesi Kafe, ülke çapındaki tüm dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik olarak, özel bireylerin çalıştıkları ve toplumlu iç içe oldukları bir yapıdır.

İyilik Atölyesi Kafe proje hedef kitlesi için; dezavantajlı grupların maddi-manevi ihtiyaçlarına katkı sağlamak, onlarla vakit geçirerek ortak bir paylaşım elde etmek, değer katmak ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek isteyen tüm kişi ve kurumları hedeflemektedir.

İyilik Atölyesi projesinin hedefi ise dezavantajlı bu grupların sorun ve ihtiyaçlarına yönelik toplumda yüksek oranda bir farkındalık oluşturmak amacıyla, projenin ülke çapında farklı illerde yaygınlaştırılması, ulaşabileceği kadar kişi, dernek, kurum ve kuruluşlara ulaştırılması ile giderek daha fazla kişiyi içine alan ve sürekli büyüyen bir proje olması için İyilik Atölyesi ekibi olarak etkili çalışmalar yürütmektir.

Proje Hedef Kitlesinin Sorun ve İhtiyaçları

İyilik Atölyesi Kafe, toplumdaki tüm dezavantajlı kişi ve grupları içine alacak şekilde kurgulanmıştır. Ülke çapında yaygınlaştırma stratejimizde, çalışabilecek durumdaki tüm engelli bireyleri kapsayacak şekilde ilerlemektedir.

Hedef kitlemiz olarak aldığımız bu grupların aslında ortak birçok temel sorunu bulunmaktadır:

  • Sağlık Sorunları
  • Öğrenme Engeli
  • Ulaşım, fiziksel çevre, barınma konusunda yaşadıkları sorunlar
  • Rehabilitasyon ve özel eğitim ihtiyaçlarının maddi sebeplerle karşılanamaması
  • Aile ve özel yaşamlarında normalleşememe
  • İstihdam sorunu
  • Sosyalleşme
  • Toplumla bütünleşme

Özetlenen bu sorunların başında maddi imkanların yetersizliği gelmektedir. Yeterli gelire sahip olan ailelerin çocuklarının, maddi imkanı olmayanlarınkine göre gelişimsel olarak daha ileride oldukları gözlenmektedir. Yeme-içme-barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını dahi zor karşılayabilen aileler, engelli çocuklarının rehabilitasyon ve özel eğitimlerine artı bir bütçe ayıramamaktadırlar. Özel durumu nedeniyle istihdam edilmeleri de çok mümkün olmayan bu bireylerin aileleriyle birlikte çalışıp para kazanabilmeleri birinci derecede önemlidir.

Fiziksel ihtiyaçları karşılanan her birey gibi, duygusal ve psikolojik açıdan mutlu olmalarını sağlayacak sosyal ihtiyaçlar konusunda ise dezavantajlı bireyler, aileleriyle birlikte sosyalleşme ve toplumla bütünleşme konusunda büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Dışarıya çıktıklarında farklı görülmeleri, kendilerinden korkulması, diğer ebeveynlerin çocuklarını yanlarından uzaklaştırmaları vb. nedenlerden dolayı da çoğu engelli bireyin dışarıya çıkmak istemediği, ailelerinin de aynı şekilde onlar gibi evde oturmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu ise şüphesiz, bireyi ve ailesini hayata küstüren, yaşama sevincini yok eden, yalnızlaştıran bir durumdur. Bu nedenle onların sosyalleşmeleri, normalleşmeleri ve toplum tarafından vazgeçilmez bir parçamız olarak kabul edilip tam bir toplumsal bütünleşme sağlanması çok önemlidir. Bu ise ancak etkisi yüksek projelerle toplumda yaratılacak farkındalık ile olabilmektedir.

Birlikte Ne Yapabiliriz? İyiliği Nasıl Bulaştırabiliriz?

Proje kapsamında uygulanması planlanan ana faaliyetler

Yaygınlaştırma:

Dezavantajlı gruplara ilişkin toplumda daha yüksek bir farkındalık oluşturmak ve mümkün olduğunca çok sayıda özel bireyin istihdam edilmesini, daha fazla ihtiyaç sahibi kişi-kurum ve kuruluşa maddi-manevi fayda sağlamak amacıyla İyilik Atölyesi’ni ülke çapında farklı farklı illerde işlek AVM ve caddelerde hayata geçirebiliriz.

Dezavantajlı Bireylerin Eğitimi:

Sayıca arttırılsa da, İyilik Atölyesi’nin çalıştırabileceği eleman sayısı kısıtlı olduğundan, kafe bünyesinde çalıştırılamayan bireylerin farklı yerlerde çalışmalarını sağlamak üzere; onları servis-hizmet-iletişim konularında İyilik Atölyeleri’ nde eğiterek yetiştirmek ve kafelerimizde bu bireylere uygulamalı staj imkanı sağlayabiliriz.

Daha Fazla İhtiyaç Noktasına Ulaşmak:

Çalışanları dezavantajlı birey ve ailelerinden oluşan İyilik Atölyelerinin gelirinin bir bölümünü bağış yoluyla, Sokak Hayvanları, Kimsesiz Çocuklar, TEMA Vakfı gibi farklı ihtiyaç noktalarına aktarabilmek için etkinlik, toplantı vb. çalışmalar ile İyilik Atölyeleri’nde daha çok kişiyi misafir ederek daha fazla gelir elde etmeye çalışabiliriz. Böylelikle “İyilik içinden İyilik” yaratabiliriz.

Sosyal Sorumluluk Anlayışını Yaygınlaştırmak:

Kafelerin bulunduğu şehirlerdeki Dernek, okul, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, yardımseverler ile iletişim kurarak İyilik Atölyesi projesini anlatabiliriz. Bu grupların çeşitli organizasyonlarını İyilik Atölyeleri’nde düzenlemelerini, özellikle okulların öğrencileri ile birlikte kafeyi ziyaret edip çocukların sosyal sorumluluk anlayışını erken yaşta deneyimlemelerini sağlayabiliriz. Böylelikle kafenin kendi geliri ile ayakta durmasını sağlarken, bir yandan da toplumda dezavantajlı gruplara ilişkin daha bilinçli bir nesil oluşturabiliriz.

Etkin Duyuru ve Tanıtım:

Projenin kamuoyu tarafından duyulması, bilinmesi, benimsenmesi, örnek alınması amacıyla İyilik Atölyesi projelerini ve yapılan organizasyonlara ilişkin bilgileri etkin bir şekilde basınla paylaşabiliriz. Sosyal medya hesaplarını sürekli güncel tutarak, takipçilerimizin de paylaşımlarımızı paylaşarak daha fazla kişiye ulaşılmasını sağlayabiliriz. Kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçi, gazeteci, yazar, sanatçı vs… ile iletişim kurup kafelerimize gelmelerini, projemizle ilgili paylaşımlar yapmalarını sağlayabiliriz. Böylelikle daha fazla kişiye ulaşarak kitlesel bir farkındalık oluşturabiliriz. Düzenli haber ve paylaşımlarla İyilik Atölyesi kafeleri sürekli kamuoyunun gündeminde tutabiliriz.

Menü