Nasıl Kazanıyoruz?

İyilik Atölyesi Kafe; dezavantajlı grupların çalıştığı bir yer olmasına rağmen, müşterilerine diğer kafelerle aynı kalite ve lezzette ürün ve hizmet sunan, ticari bir işletmedir. Dolayısıyla müşterilerinden ek bir anlayış ya da bağış beklentisi yoktur.

Aynı zamanda ticari bir işletme olduğundan dolayı kafe işletmesinde deneyimli profesyonel kadrolar, her konuda çalışanlara örnek olup destek verirler.

Projenin devam edebilmesi için ticari olarak gelir-gider dengesinin iyi oturtulması gerektiğinden profesyonel kadrolar tarafından bu yapı desteklenmektedir.

Proje konusu dezavantajlı gruplara yönelik asla ajite edici bir reklam stratejisi izlenmez. Tam tersi onların yetenekleri ve yapabileceklerine yönelik bir farkındalık çalışması yürütülmektedir.

İyilik Atölyesi’ ne diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanacak her türlü katkı projenin devamlılığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, mümkün olduğunca fazla sayıda destekçi sağlanması önemli olduğundan sıklıkla etkinlikler ve toplantılar düzenlenmekte, misafirlerimiz kafemizde en iyi şekilde ağırlanmaktadır.

Projenin kitleselleşmesi ve daha fazla kişi tarafından benimsenmesi için Belediyeler, Üniversiteler, Okullar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları, sanatçılar ve basınla yapılacak işbirlikleri büyük önem taşımaktadır. Sıklıkla irtibata geçilip işbirlikleri ve yine kafemizde çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenlenmektedir.

Ayrıca proje üreticiyi, özellikle kadın kooperatiflerini, girişimci kadınları da desteklediğinden köylüden, direk üreticiden, kooperatif ve çeşitli kadın girişimcilerden tedarik edilen sağlıklı ve lezzetli ürünler kafemizde satılmakta ve bu sayede hem üretim desteklenmiş hem de ayrı bir kazanç elde edilmektedir.

Nasıl Harcıyoruz?

  • Kafemizde çalışan dezavantajlı bireyleri ve ihtiyaç sahibi ailelerini sürekli bir gelir ile sigortaya kavuşturarak,
  • Tüketilen ürünleri direkt olarak köylüden, üreticiden, kooperatiflerden alarak,
  • Dezavantajlı bireylerin eğitim, etkinlik, sosyal aktivite vb. ihtiyaçlarına kaynak ayırarak,
  • Projenin duyurulması, yaygınlaştırılması için görsel ve basılı çalışmalar yaparak,
  • Gelirinin bir kısmını farklı ihtiyaç noktalarına aktararak

Beklentilerimiz:

  • Ülke çapında sayısı artan İyilik Atölyeleri
  • Daha fazla sayıda dezavantajlı birey istihdamı
  • Dezavantajlı gruplara yönelik kalıcı toplumsal farkındalık
  • İyiliğin parçası olmak isteyen kişi ve kurum sayılarında artış
  • Paylaşma, yardımlaşma, insani değerler konusunda daha duyarlı bir nesil
Menü