Ne Yapıyoruz?

Toplumumuzda engelli bireylerin oranı yüzde 12 gibi yüksek bir düzeydedir. Yaklaşık 10 milyon insanımızın “engelli” statüsünde olduğu düşünüldüğünde, bu insanlarımızın üretim ilişkilerine katılmasının yaratacağı katma değerin önemi büyüktür.

Kamu otoriteleri tarafından net bir sayı verilmese de, ülkemizde yaklaşık 100 bin down sendromlu birey olduğu bilinmektedir. Ailelerine ve onların gelirlerine muhtaç durumdaki bu bireylerin, ekonomik özgürlüklerini kazanarak yaşama tutunmalarını sağlamak amacıyla İzmir Down Sendromu Derneği ile bir araya gelerek “İyilik Atölyesi” projesini kurguladık.

Çalışanlarının tamamı down sendromlu bireyler ve ailelerinden oluşan; bu özelliği ile “Türkiye’de ilk” olan İyilik Atölyesi, kısa zamanda İzmir’in sosyal ve kültürel yaşamına renk katan bir proje oldu.

Sadece down sendromlu bireylere değil, yarattığı değer zinciri ile toplumun ihtiyaç sahibi farklı kesimlerine de ulaşmayı temel hedef olarak belirleyen İyilik Atölyesi, imkân sağlandığında ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalan bireylerin de ayakları üzerinde durabileceklerini gösteren özgün bir projedir.

Projemiz, hizmete girmesinin ardından kısa bir sürede, kendi kaynağını kendisi yaratan sürdürülebilir yapıyı kazanmıştır.

Menü