Ne Yapıyoruz?

Toplumumuzda engelli bireylerin oranı yüzde 12 gibi yüksek bir düzeydedir. Yaklaşık 10 milyon insanımızın “engelli” statüsünde olduğu düşünüldüğünde, bu insanlarımızın üretim ilişkilerine katılmasının yaratacağı katma değerin önemi büyüktür.

Kamu otoriteleri tarafından net bir sayı verilmese de, ülkemizde yaklaşık 100 bin down sendromlu birey olduğu bilinmektedir. Ailelerine ve onların gelirlerine muhtaç durumdaki bu bireylerin, ekonomik özgürlüklerini kazanarak yaşama tutunmalarını sağlamak amacıyla “İyilik Atölyesi Derneği”  çatısında “İyilik Atölyesi” projesini kurguladık ve dezavantajlı bireylerin bir arada çalışabileceği harika bir cafe inşaa ettik.

Çalışanlarının tamamı down sendromlu bireyler ile farklı dezavantajları olan bireyler ve ailelerinden oluşan; bu özelliği ile “Türkiye’de ilk” olan İyilik  Atölyesi, kısa zamanda İzmir’in sosyal ve kültürel yaşamına renk katan bir proje oldu.

Sadece dezavantajlı bireylere değil, yarattığı değer zinciri ile toplumun ihtiyaç sahibi, farklı kesimlerine de ulaşmayı temel hedef olarak belirleyen İyilik Atölyesi, imkân sağlandığında ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalan bireylerin de ayakları üzerinde durabileceklerini gösteren özgün bir proje olarak yerini aldı.

Projemiz, hizmete girmesinin ardından kısa bir sürede, kendi kaynağını kendisi yaratan sürdürülebilir yapıyı kazanarak daha çok dezavantajlı bireye ve üretime sağladığı katkı ile farklı ihtiyaç sahiplerine kucak açabilecek bir hal aldı.

Neden Yapıyoruz?

Çünkü, başta down sendromlu çocuklar olmak üzere, mental retardasyona, bedensel engele sahip bireyler ile diğer özel çocuklar ve tüm dezavantajlı grupların, sağlıklı olarak gelişmelerine, topluma uyum sağlayacak ve toplumla bütünleşecek şekilde yetiştirilmelerine, aynı zamanda mutlu bireyler olarak toplumun bir parçası olduklarını hissetmelerine ve toplum tarafından da kucaklanmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Sürdürülebilir bir gelir ve farkındalık süreci oluşturarak çalışmaya uygun olan tüm dezavantajlı bireyleri kapasitemiz dahilinde sosyal hayata dahil etmek istiyoruz.

Menü