melek yatırımcı ol

Melek Yatırımcı Ol

Melek Yatırımcı Nedir?

Melek yatırımcılar, girişimcilere sermaye yatırımları sağlayan, bölüm mülkiyeti karşılığında genişleyen veya yeni bir iş edinen yatırımcılardır. Genel olarak melek yatırımcı, yüksek risk ve büyüme potansiyeli olan ancak finansman ihtiyacı içinde olan girişimcilere çekirdek döneminde yatırım yapan kişi ya da kuruluşları tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle yeni bir fikir, bir buluş veya teknoloji geliştirmiş, ancak bunu ticari bir ürün haline getirecek kadar sermayesi olamayan girişimcilere öz kaynak finanse eden yatırımcılar olarak tanımlanmaktadır.

Melek yatırımcılar, henüz kuruluş aşamasında olan yeni kuruluşlara büyüme aşamasına kadar başlangıç sermayesi sağlayan bir kaynak sağlamaktadırlar ve küçük işletmeleri finanse etme noktasındaki rolleri çok önemlidir. Melek yatırımcılar, kendileri de genellikle başarılı birer girişimci oldukları için yatırım yaptıkları firmalara iş konusunda sürekli danışmanlık yaparak onlara katma değer de yaratmaktadırlar. Melek yatırımcılar bağımsız hareket edebildikleri gibi, birleşerek grup olarak da hareket edebilmekte, bu şekilde daha büyük finansal ihtiyaçlara da cevap verebilmektedirler.

Kimler Melek Yatırımcı Olabilir?

✔ Başarılı olabilecek bir yatırımı desteklemek isteyen yatırımcılar,
✔ Yaptığı yaptırımın geri dönüşünü sağlamak, katma değer yaratmak ve girişim süreçlerinde yer almak isteyen yatırımcılar,
✔ Yaptığı yatırım dışında manevi tatmin de yaşamak isteyen yatırımcılar,
✔ Finansman sağladıkları yatırımda aktif rol almak istemeyen ya da sadece kişisel tecrübeleri ile bilgi desteği sağlayarak rol almak isteyen yatırımcılar,
✔ Her zaman karlılığa odaklanmayan yatırımcılar,
✔ Ailesinde veya yakın çevresinde dezavantajlı bireyler olan ve onlara destek olmak isteyen yatırımcılar..
Menü